Kommunfullmäktige, protokoll, 2024-01-29

Protokoll för kommunfullmäktiges möte är justerat.

Datum för möte:
2024-01-029

Paragrafer:
§ 1‐19

Anslag publicerades:
2024-02-05

Anslag avpubliceras:
2024-02-27

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunkansliet

Protokoll på webben:
Kommunfullmäktiges protokoll

Mer information

Sidan publicerades