Kommunfullmäktiges, protokoll, 2024-04-29

Protokoll för kommunfullmäktiges möte är justerat.

Datum för möte:
2024-04-29

Paragrafer:
§ 67–87, varav § 80 justerades omedelbart

Anslag publicerades:
2024-04-30

Anslag avpubliceras:
2024-05-22

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunkansliet

Protokoll på webben:
Kommunfullmäktiges protokoll

Mer information

Sidan publicerades