Kommunstyrelsen, protokoll, 2024-06-04

Protokoll för kommunstyrelsens möte är justerat.

Datum för möte:

2024-06-04

Paragrafer:

§ 86-106

Anslag publicerades:

2024-06-07

Anslag avpubliceras:

2024-06-29

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A,kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Kommunstyrelsens protokoll

Mer information

Sidan publicerades