Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, protokoll, 2024-01-30

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskott är justerat.

Datum för möte:

2024-01-30

Paragrafer:

§ 1-6

Anslag publicerades:

2024-02-06

Anslag avpubliceras:

2024-02-28

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Hållbarhetsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades