Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, protokoll, 2024-02-06

Protokoll för näringslivs- och arbetsutskottets möte är justerat.

Datum för möte:
2024-02-06

Paragrafer:
§ 42‐59

Anslag publicerades:
2024-02-09

Anslag avpubliceras:
2024-03-02

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, stadsledningskontorets nämndskansli

Protokoll på webben:
Näringslivs- och arbetsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades