Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, protokoll, 2024-06-04

Protokoll för näringslivs- och arbetsutskottets möte är justerat.

Datum för möte:
2024-06-04

Paragrafer:
§ 200–204

Anslag publicerades:
2024-06-07

Anslag avpubliceras:
2024-06-29

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunkansliet

Protokoll på webben:
Näringslivs- och arbetsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades