Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2024-03-19

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2024-03-19

Paragrafer:

§ 21-25

Anslag publicerades:

2024-03-25

Anslag avpubliceras:

2024-04-16

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, [Kommunledningsstaben]

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades