Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2024-05-28

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:

2024-05-28

Paragrafer:

§ 47-55

Anslag publicerades:

2024-06-09

Anslag avpubliceras:

2024-07-01

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, [Kommunkansliet]

Protokoll på webben:

Planeringsutskottets protokoll

Mer information

Sidan publicerades