Kulturnämnden, protokoll, 2024-03-21

Protokoll för kulturnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-03-21

Paragrafer:
§ 21–25

Anslag publicerades:
2024-03-27

Anslag avpubliceras:
2024-04-17

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Kulturförvaltningen

Protokoll på webben:
Kulturnämndens protokoll Öppnas i nytt fönster.

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades