Länsstyrelsen upphäver delar av reviderade ordningsföreskrifter

Länsstyrelsen upphäver paragrafer 3, 12, 16, 18 och 23 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Umeå kommun som antogs av kommunfullmäktige 27 november 2023 (§ 228, dnr KS-2023/00368).

Kommunfullmäktige i Umeå kommun beslutade då att revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Umeå kommun, att bilagor i ordningsföreskrifterna ska kunna revideras av tekniska nämnden om det behövs och att tidigare ordningsföreskrifter upphör att gälla först då de nya vunnit laga kraft.

Det innebär sammantaget att tidigare lokala ordningsföreskrifter gäller tills nya reviderade ordningsföreskrifter börjar gälla.

Sidan publicerades