Miljö- och hälsoskyddsnämnden, protokoll, 2024-03-21

Protokoll för miljö- och hälsoskyddsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-03-21

Paragrafer:
§ 20–21, 23, 25–30

Anslag publicerades:
2024-04-02

Anslag avpubliceras:
2024-04-24

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Miljö- och hälsoskydd

Protokoll på webben:
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades