Miljö- och hälsoskyddsnämnden, protokoll, 2024-03-21

Protokoll för miljö- och hälsoskyddsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-03-21

Paragrafer:
§ 22, 24

Anslag publicerades:
2024-03-25

Anslag avpubliceras:
2024-04-16

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Miljö- och hälsoskydd

Protokoll på webben:
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades