Miljö- och hälsoskyddsnämnden, protokoll, 2024-06-13

Protokoll för miljö- och hälsoskyddsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-06-13

Paragrafer:
§ 54

Anslag publicerades:
2024-06-14

Anslag avpubliceras:
2024-07-17

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Miljö- och hälsoskydd

Protokoll på webben:
Miljö- och hälsoskyddsämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades