Överförmyndarnämnden, protokoll, 2024-04-25

Protokoll för överförmyndarnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-04-25

Paragrafer:
§§ 43-77

Anslag publicerades:
2024-05-03

Anslag avpubliceras:
2024-05-25

Förvaringsplats för protokoll:
Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 903 27 Umeå

Protokoll på webben:
Överförmyndarnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades