Överförmyndarnämnden, protokoll 2024-05-21

Protokoll för överförmyndarnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-05-21

Paragrafer:
§§ 78-95

Anslag publicerades:
2024-05-30

Anslag avpubliceras:
2025-06-21

Förvaringsplats för protokoll:
Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 903 27 Umeå

Protokoll på webben:
Överförmyndarnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades