Överförmyndarnämnden, protokoll, 2024-06-19

Protokoll för överförmyndarnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-06-19

Paragrafer:
§§ 96-104

Anslag publicerades:
2024-06-26

Anslag avpubliceras:
2024-07-18

Förvaringsplats för protokoll:
Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 903 27 Umeå

Protokoll på webben:
Överförmyndarnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades