Överförmyndarnämnden, protokoll, direktjustering 2024-03-27

Protokoll för överförmyndarnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-03-27

Paragrafer:
§§ 35 och 40

Anslag publicerades:
2024-03-28

Anslag avpubliceras:
2024-04-19

Förvaringsplats för protokoll:
Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 903 27 Umeå

Protokoll på webben:
Överförmyndarnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades