Tekniska nämnden, protokoll, 2024-03-21

Protokoll för tekniska nämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-03-21

Paragrafer:
§ 22–35

Anslag publicerades:
2024-03-25

Anslag avpubliceras:
2023-04-16

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, sekreterarens arbetsrum

Protokoll på webben:
Tekniska nämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades