Umeåregionens brand- och räddningsnämnd, protokoll, 2024-05-22

Protokoll för brand- och räddningsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-05-22

Paragrafer:
§ 14–24

Anslag publicerades:
2024-05-31

Anslag avpubliceras:
2024-06-22

Förvaringsplats för protokoll:
Umeå brandstation, Signalvägen 14

Protokoll på webben:
Brand- och räddningsnämndens protokoll

Mer information

Sidan publicerades