Kulturnämnden, protokoll, 2023-09-28

Protokoll för kulturnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-09-28

Paragrafer:
§ 50–57

Anslag publicerades:
2023-10-04

Anslag avpubliceras:
2023-10-25

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Kulturförvaltningen

Protokoll på webben:
Kulturnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades