Gör din röst hörd

Samtal, debatt, diskussion, synpunkter och förslag eller tjafs? I Umeå har vi diskuterat i minst 400 år och det fortsätter vi med. Oavsett vad vi kallar det eller vad det handlar om bidrar det till att stärka demokratin och föra Umeå och världen framåt. Tillsammans bygger vi Umeå. Ditt och andras engagemang hyllas nu i en ny film:

Som invånare har du rätt till service från kommunen, men du har också stora möjligheter, ibland rentav skyldigheter, att engagera dig i vårt gemensamma samhälle. Det kan ske på många olika sätt; genom ditt arbete, i en förening, i kvarteret eller byn där du bor, kanske via politiskt engagemang, genom att rösta, eller genom att helt enkelt tycka till i olika frågor.

Här kan du tycka till på olika sätt, lämna synpunkter, komma med förslag och bidra med engagemang när det gäller kommunens arbete och verksamheter. Det är i stort och smått, vad det handlar om beror på vad som är aktuellt just nu. Vill du lämna synpunkter i allmänhet går det också bra.

Fortsätt att engagera dig och göra din röst hörd!

Lämna synpunkter, förslag, klagomål eller beröm:

Barn och utbildning

Lämna synpunkter och förslag, utbildning

Färdtjänst

Lämna synpunkter och förslag, färdtjänst

Äldreomsorg, Stöd och omsorg

Lämna synpunkter och förslag, socialtjänst

Övriga ärenden

Lämna synpunkter och förslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fyll i dina kontaktuppgifter, följ ärendet och få besked när det hanteras.
Du kan också lämna synpunkter anonymt.

Felanmäl gator, gång- och cykelvägar, trafikljus, parker, lekplatser, fastigheter, idrottsanläggningar, motionsspår, belysning, el, fjärrvärme, internet, vatten, avlopp och avfallshantering:

Tomtebo strand

Detaljplanen för Tomtebo strand var på samråd sommaren 2020. Synpunkter har analyserats, ytterligare utredningar har gjorts, planen är nu uppdaterad och ute på granskning. Lämna synpunkter på planen senast 13 maj.

Aktuella detaljplaner

Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan. Byggnadsnämnden (eller kommunstyrelsen) beslutar om en plan ska upprättas och vad som är syftet med planen. Byggnadsnämnden eller i vissa fall kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplaner.

Här kan du ta del av detaljplaner som just nu är ute på samråd och granskning. Det innebär att det är möjligt att lämna synpunkter på dessa planer. Handlingar finns på respektive detaljplans projektsida.

Samråd av detaljplan

Granskning av detaljplan

Umecom vill involvera alla i stadens utveckling och bjuder in dig som är medborgare i Umeå till idéverkstad en gång i månaden. Tillsammans bygger vi ett community där goda idéer föds och förverkligas.

Umecom är en del av projektet Social Progress Innovation Sweden, ett projekt som finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och genomförs i samverkan mellan RISE och Umeå kommun.

Läs om kommunens arbete för minoriteter och skicka förslag och synpunkter på hur servicen kan bli bättre.

Har din förening en idé för hur er by kan bli en ännu bättre plats att bo på? Vill ni ordna aktiviteter, stora som små, för att öka byns gemenskap och attraktivitet? Tveka inte att söka kommunens landsbygdsstöd. Det går att söka upp till 35 000 kronor per projekt och stödet söks löpande under hela 2022.

Kulturskolan i Umeå kommun jobbar för att öka barns och ungas delaktighet. Ett sätt att vara delaktig är att berätta vad du vill lära dig och vad du tycker saknas. Det kan vara allt från att gå en endagarskurs eller en workshop till önskemål om terminskurser i ett helt nytt ämne. Både barn och vuxna kan lämna synpunkter.

På kommunens Facebook berättar vi också vad kommunen gör och vad som är på gång. Välkommen att ställa frågor, delta med dina åsikter och göra din röst hörd.

Sidan publicerades