Val 2022

Söndag 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Du som har fyllt 18 år får rösta och vara med och bestämma vilka politiker som ska styra landet, din region och din kommun.

Valnämnden i Umeå kommun organiserar valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige för dig som är folkbokförd och röstberättigad i Umeå.

Valnämnden

På Valmyndighetens webbplats får du bland annat veta mer om rösträtt, hur det svenska valsystemet fungerar, hur du röstar och hur valresultatet räknas fram.

Valsystemets grunder, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Att rösta, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Val till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och fattar beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi och övergripande planer. Kommunfullmäktige är motsvarigheten till riksdagen på lokal nivå.

Val till kommunfullmäktige handlar om att fördela platser, så kallade mandat, för ledamöter från de politiska partierna. I Umeås kommunfullmäktige finns totalt 65 mandat.

Mandatfördelning kommunfullmäktige, valet 2018

Sidan publicerades www.umea.se/val