Det här händer efter valet

När valet 2022 är avslutat och är det dags för valda politiker att börja sina uppdrag för mandatperioden 2022–2026. Så här går det till.

Val till kommunfullmäktige

Val till kommunfullmäktige handlar om att fördela platser, så kallade mandat, för ledamöter från de politiska partierna. I Umeås kommunfullmäktige finns 65 mandat.

Nya ledamöter igång i november/december

September: Kommunfullmäktiges sammanträde 26 september ingår i föregående mandatperiod. Då sammanträder tidigare ledamöter.

Oktober: Den nya mandatperioden börjar 15 oktober. De nyvalda ledamöternas första sammanträde är 31 oktober. Då utser de kommunfullmäktiges presidium och valberedning.

November: Vid kommunfullmäktiges möte 28 november 2022 utses ordförande och ledamöter i kommunstyrelsen och andra styrelser och nämnder. Besluten föregås av förhandlingar mellan och inom de politiska partierna.

December: De politiker som får nya uppdrag i Umeå kommun till följd av valresultatet börjar i praktiken sina uppdrag i december 2022.

Högsta beslutande organet

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och fattar beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi och övergripande planer. Kommunfullmäktige är motsvarigheten till riksdagen på lokal nivå.

Om kommunfullmäktige

Kontakt

Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)

Sidan publicerades