Kulturverksamheten och de kommunala verksamheterna i Väven

Kulturverksamheten har ett bild- och illustrationsmanér som tydligt signalerar kulturverksamhet. Bildmaterialet ska vara foton eller illustrationer av hög kvalitet och med ett tydligt uttryck som speglar verksamheten eller aktiviteten.

En bra regel kan vara att ta ut svängarna lite mer, att använda fler närbilder och fler genrebilder då de kan ses som symbol för ett arrangemang snarare än visa det aktuella arrangemanget eller var arrangemanget äger rum.

Sidan publicerades