Umeå kommun som en del av Green Umeå

Green Umeå är ett fristående varumärke och har en egen grafisk profil. Green Umeås grafiska profil används när Green Umeås operativa ledning kommunicerar om platsens miljöarbete.

När Umeå kommuns verksamheter kommunicerar inom miljöområdet används Umeå kommuns grafiska profil. Om man uppfyller Umeå kommuns kriterier för att använda Green Umeå-märket så kan man välja att lägga till det enligt riktlinjerna.

En del av Green Umeå

Umeå kommun är en del av Green Umeå. Vi ska inte uppfattas som ensam ägare av Green Umeå, utan som en av flera aktörer. Därför ska märket användas där det är relevant och inte som en generell miljömärkning.

Umeå kommuns verksamheter kan använda Green Umeå som en tilläggssymbol i sin grafiska kommunikation om följande kriterier är uppfyllda:

  • Arbetet sker antingen i samarbete med andra aktörer som är anslutna till Green Umeå eller så är verksamheten och/eller aktiviteten ett resultat av deltagandet i Green Umeås arbetsgrupper.
  • Arbetet har en tydlig miljöprofil.
  • Verksamheten har, från ett varumärkesperspektiv, fört dialog med Umeå kommuns kommunikationsavdelning.
  • Arbetet uppfyller de kriterier som Green Umeå ställer på deltagande aktörer och uppmärksammas och lyfts på Green Umeås webbplats.

Vi använder inte Green Umeå som en tilläggssymbol

  • när arbetet rör myndighetsutövning
  • som en märkning för löpande miljöarbete i kommunen
  • om det kan uppstå otydlighet om vem som är avsändare
  • om sammanhanget inte är miljörelaterat.

Har du frågor om din aktivitet eller verksamhet är relevant? Kontakta din förvaltnings kommunikatör.

Green Umeås webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på storlek och placering av märket

Sidan publicerades