Närbild på fötter i balettskor.

Folkuniversitetets hyreskontrakt för Rosa huset löper ut vid årsskiftet.

Balettakademien får tillfälliga lokaler på Midgårdsskolan

Umeå kommun har hittat en tillfällig lösning på Balettakademiens akuta lokalproblem. Tre av Midgårdsskolans danssalar kommer att vara tillgängliga för Balett­akademien vissa dagar i veckan under det kommande halvåret.

– Det är en tillfällig lösning, men vi måste göra vårt yttersta för att verksamheten ska kunna fortsätta utan uppehåll och för att ge Folkuniversitetet nödvändig respit i sitt interna arbete att etablera en ny plats för dans­undervisningen, säger Fredrik Lindegren, kulturdirektör.

Balettakademien hade gärna sett att kontraktet för Rosa huset hade gått att förlänga på något sätt, men det har inte varit möjligt. Umeå kommun kommer att kalla till ett öppet möte 26 januari på Väven för att diskutera frågan vidare.

Frågor och svar

De senaste veckorna har vi fått många frågor om Balettakademien och hyresavtalet som gäller Rosa huset. Här svarar vi på de vanligaste frågorna om detta.

Vi behöver bygga ut Vasaskolan eftersom antalet gymnasieelever ökar kraftigt i Umeåregionen. Då behövs hela tomten, vilket har varit känt länge, under flera år. Det har vi också meddelat Folkuniversitetet, som driver Balettakademien. Den informationen har Folkuniversitetet fått i omgångar, senast när det aktuella hyresavtalet tecknades för fem år sedan. Vid årsskiftet går hyresavtalet ut och det finns ingen möjlighet att förlänga avtalet ännu en gång.

Beslutet har inte tagits nu, det handlar om ett hyresavtal (det senaste av flera) som löpt över fem år och som löper ut vid årsskiftet. Folkuniversitetet, som driver Balettakademien, har varit informerade om detta sedan parterna tecknade avtalet i samförstånd.

Kommunen ska inte kringgå lagstiftningen, som i grunden finns för att skydda hyresgästerna. Fortsätter vi hyra ut får nämligen Folkuniversitetet besittningsrätt och eftersom Vasaskolan ska bli gymnasium så behövs lokalerna/tomten för gymnasieelevernas behov och då går det inte att ha andra hyresgäster där.

Besittningsrätt inträder när du som hyresgäst har hyrt en lokal under en längre tid. Då får du stärkta juridiska möjligheter, som exempelvis innebär att du kan hävda din rätt på ett annat sätt gentemot hyresvärden än annars.

Det är inte kommunens uppgift att förse Folkuniversitetet med lokaler, den frågan driver de själva, precis som andra organisationer. Men, vi för en dialog med Midgårdsskolan om möjligheten att tillfälligt frigöra ändamåls­enliga lokaler under tiden som Folkuniversitetet under våren ser över sina alternativ. Vi har också tipsat Folk­universitetet om en lokal som vi tror kan vara lämplig, samtidigt som kulturverksamheten i Umeå kommun av politiken har fått i uppdrag att ge Folkuniversitetet stöd i frågan om lokaler som komplement till lokaler som Folkuniversitetet redan har. Nu finns också denna tillfälliga lösning under våren, där Balettakademien får tillgång till tre av Midgårdsskolans danssalar.

Sidan publicerades