Pratbubbla formad av ordet "Välkommen" på olika språk

Välkommen till Umeå, oavsett vem du är

I Umeå står vi upp för demokrati och människors lika värde. En viktig del i det är yttrandefriheten. Den är en demokratisk rättighet och en frihet som kännetecknas av respekt för människors känslor och uppfattningar, men den har också juridiska gränser.

Det danska partiet Stram kurs har ansökt om tillstånd att demonstrera på flera platser i norra Sverige, däribland i Umeå måndag 22 augusti. Under de senaste månaderna har flera liknande demonstrationer genomförts på andra platser i landet.

Läs om yttrandefrihet, rättigheter och skyldigheter vid demonstrationer:

Yttrandefriheten är en viktig del i ett fritt demokratiskt samhälle. Den ger var och en möjlighet att uttrycka sin åsikt. Yttrandefriheten innebär också frihet under ansvar. Det finns lagliga gränser för yttrandefriheten, men det är också en frihet som kännetecknas av respekt för andra människors känslor och uppfattningar. Yttrandefriheten ger många vägar att föra fram ett budskap, diskutera och föra debatt, men fråntar inte individen straffansvar.

Polisens roll är att ge tillstånd och se till att alla får uttrycka sina åsikter i enlighet med svensk lag och att garantera säkerheten för arrangörer och åhörare. Målet är att underlätta och skapa förutsättningar för att möten kan genomföras och att alla ska känna sig trygga och säkra.

Mer information om polisens arbete vid demonstration och om yttrandefriheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (polisen.se)

Det är viktigt att alla får framföra sina åsikter i enlighet med yttrandefriheten. Oavsett vilka budskap som förs fram vid en demonstration ska du som invånare veta att Umeå kommun står bakom alla människors lika värde och lika möjligheter. I Umeå är alla välkomna oavsett bakgrund eller religiös tro. Dialogen i ett samhälle där man tillåter att åsikter bryts mot varandra är grundläggande i en demokrati och den får inte påverkas av att enskilda provokatörer utnyttjar möjligheten att skapa oro.

Vid en demonstration är det viktigt att alla behåller lugnet och ser bortom vad enskilda individer uttrycker. Individens liv är större än hårda ord och kränkande handlingar. Provocerande handlingar ska inte mötas med våld och kränkande ord ska inte heller mötas med ännu starkare kränkningar.

Fakta om yttrandefrihet och demonstrationer

  • Alla medborgare har grundlagsskyddade fri- och rättigheter, där yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet ingår. Det innebär bland annat att var och en får uttrycka sina åsikter och närvara vid allmänna sammankomster. Det innebär också att du får ordna och delta i demonstrationer på offentliga platser.
  • Yttrandefriheten fråntar inte från straffansvar om brott begås i samband med åsiktsyttringen, till exempel hets mot folkgrupp eller olaga hot med mera.
  • Polisen ansvarar för ordning och säkerhet vid demonstrationer och för att lagföra eventuella brott. Det gäller på samma villkor för demonstranter, motdemonstranter och andra som befinner sig vid sammankomsten.
  • Om du stör en demonstration med våldshandling, oljud eller på annat dylikt sätt, kan du göra dig skyldig till brottet störande av allmän sammankomst. Om du inte lyssnar till polisens befallning om att sluta eller flytta på dig, så kan du bli rapporterad för ohörsamhet mot ordningsmakt. Du får aldrig hindra polisen att utföra sitt arbete.
Sidan publicerades