Illustration "Kommunen svarar"; grön dekorplatta, ljusblå pratbubbla med utropstecken

Informationsmaterial från RFSU på Storsjöskolan

Här svarar vi på frågor om informationsmaterial från RFSU som tidigare har funnits i ett väntrum på Storsjöskolan.

Används materialet i undervisningen på skolan?

Nej. Informationsmaterialet från RFSU/RFSL/RFSL ungdom har funnits i ett fåtal blädderexemplar i ett broschyrställ i Elevhälsans väntrum. I samma ställ finns även annan information som till exempel yrkesval, psykisk ohälsa, BRIS med mera. Den folder som aktualiserat frågan vänder sig till ungdomar och unga vuxna som söker sin sexuella identitet. Informationsmaterialet riktar sig inte till barn i mellanstadieåldern.

Finns materialet kvar på skolan?

Informationsmaterial är borttaget då väntrummet är en plats där både yngre och äldre elever kan vistas. Det är en avvägning att erbjuda informationsmaterial i ett väntrum som man själv som ungdom kan bläddra i om man tycker det är svårt att prata med en vuxen.

Vem har ansvar för informationsmaterial i skolan?

Rektor är ytterst ansvarig för skolans verksamhet. Rektor i samråd med elevhälsan ser över hur de interna rutinerna för att hantera den här typen av material ska se ut. Informationsmaterialet har inte funnits tillgängligt på biblioteket.

Finns informationsmaterialet på fler skolor i Umeå kommun?

Det sker ingen central beställning av informationsmaterial i Umeå kommun utan det är upp till varje rektor att avgöra vilket material som skolan har behov av.

Sidan publicerades