Blockad mot övertid och nyanställning för sjuksköterskor

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Vårdförbundet har ännu inte kommit överens om ett nytt kollektivavtal på central nivå. Därför inleddes måndag 20 maj en blockad för övertidsarbete, mertid och nyanställningar i Umeå kommun för medarbetare som tillhör Vårdförbundet. De flesta som berörs är sjuksköterskor.

Umeå kommun är en av 29 kommuner som nu är i konflikt. Sedan 25 april pågår också konfliktåtgärder mot alla 21 regioner och fyra stora vårdbolag. När Sveriges Kommuner och Regioner och Vårdförbundet har kommit överens om ett nytt centralt kollektivavtal inträder fredsplikt och då kan verksamheterna bedrivas som vanligt igen.

Vilka konsekvenser får det?

Kommunen arbetar för att konsekvenserna av konflikten ska bli så små som möjligt för invånare som behöver kommunens tjänster i främst äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Men, blockaden får ändå effekter för verksamheter i kommunen och det får också den strejk som Vårdförbundet har inlett i Region Västerbotten. Här kan du ta del av en konsekvensanalys från 4 juni. Förutsättningar och konsekvenser kan ändras beroende på hur konflikten utvecklas.

Konsekvensanalys av Vårdförbundets pågående och varslade stridsåtgärder 2024-06-04 , 143.3 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)