Sjuksköterska går runt och kollar patienter

Övertidsblockad varslas av Vårdförbundet

Under årets avtalsförhandlingar har hittills fyra fackliga avtalsområden tecknat nya avtal med Sveriges KOmmuner och Regioner (SKR). Vårdförbundet återstår och har nu har varslat om övertidsblockad i 29 kommuner från 20 maj, om inte parterna kommer överens.

Årets avtalsrörelse är ovanligt omfattande genom att nya avtal ska tecknas med samtliga fackförbund. Förhandlingarna genomförs på central nivå, vilket innebär att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är förhandlingspart på arbetsgivarsidan.

Nya avtal för Akademikeralliansen, OFR-AKV, Sveriges Lärare och Kommunal har undertecknats av parterna. Det fackförbund som återstår är Vårdförbundet. De har sedan tidigare sjösatt en övertidsblockad i landets regioner och nu varslat om övertidsblockad i 29 av Sveriges kommuner, även i Umeå kommun, från 20 maj.

– Vi har cirka 250 sjuksköterskor i Umeå kommun och en övertidsblockad kommer självklart att få konsekvenser. Det gör att vi följer förhandlingen mellan parterna med stort intresse. Ett varsel av det här slaget sätter press på förhandlingarna och därför hoppas vi att parterna ska komma överens före 20 maj, säger Stefan Larsson, förhandlingschef, Umeå kommun.

Med anledning av varslet inleder Umeå kommun ett analysarbete för att kartlägga vilka verksamheter som kan komma att påverkas av varslet, vilka konsekvenser det kan få och vilka möjligheter som finns att mildra konsekvenserna för tredje person.

Sidan publicerades