Startsida Umeå kommun
Stora rutschkanan i Hedlundadungen

Stora rutschkanan i Hedlundadungen

Lekplatser

Umeå kommun har lekplatser i Umeå tätort och i Sävar, Hörnefors, Holmsund och Obbola. Klicka på namnet i menyn till vänster om du vill läsa mer om de olika lekparkerna.

Karta över lekparker och parker

Riktlinjer lekplatser

Alla barn ska ha tillgång till stimulerande och utvecklande lekmiljöer på parkmark, naturmark och lekplatser. En lekmiljö eller lekplats bör finnas inom 250 meter från bostad och utan barriärer som barn upplever som ett hinder. Är det omöjligt att uppfylla så bör det kompenseras på andra sätt.

Riktlinjer för lekplatser och lekmiljöer