Startsida Umeå kommun
Stora rutschkanan i Hedlundadungen

Stora rutschkanan i Hedlundadungen

Lekplatser

Umeå kommun har lekplatser i Umeå tätort och i Sävar, Hörnefors, Holmsund och Obbola. Under Innehåll/Lekplatser kan du läsa mer om lekparker som byggs om eller nyligen är ombyggda.

Titta på karta över lekparker och parker

Riktlinjer lekplatser

Alla barn ska ha tillgång till stimulerande och utvecklande lekmiljöer på parkmark, naturmark och lekplatser. En lekmiljö eller lekplats bör finnas inom 250 meter från bostad och utan barriärer som barn upplever som ett hinder. Är det omöjligt att uppfylla så bör det kompenseras på andra sätt.

Läs mer om riktlinjer för lekplatser och lekmiljöer

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.