Maja Beskowskolan, torget

Maja Beskowskolan, torget

Maja Beskowskolan/Maja Beskowgymnasiet

Före detta Östra gymnasiet/Fridhemsgymnasiet har helrenoverats för att skapa en modern skola för framtiden med två skolformer gemensamt. Totalt kommer skolan att ha cirka 1 600 elever, 1 000 på gymnasiet och 600 på högstadiet. Den nya skolan invigdes 14 september 2019 och heter Maja Beskowskolan/Maja Beskowgymnasiet.

Den omfattande renoveringen hade fokus på energieffektivitet och hälsosamma miljöer. Så fick byggnaderna nya tak och 3 000 energieffektiva fönster har installerats, likaså nya element. Nya avloppsledningar installerades och de gamla fyllnadsbjölklag ersattes med cellbetonggolv. Ny ventilations och värmesystem installerades och ny dränering av samtliga byggnader laddes runt samtliga byggnader.

Ny bergvärminstallation och solceller på taket kompletterar energiförsörjningen.

Totalrenoveringen resulterade i nya moderna, ljusa och klimatsmarta lokaler.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att den nya skolan ska att ha en kombination av elitidrott, högskoleförberedande program och yrkesprogram.

Maja Beskowskolan - Miljöbyggnad Silver 2019

Maja Beskowskolan är ett ombyggnadsprojektet (ROT-projektet) som 2019 blev certifierad enligt Miljöbyggnad Silver, vilket visar att byggnaden håller hög klass när det gäller energiåtgång, innemiljö och val av byggvaror vilket granskats av tredje part.

Umeå kommunens nyhet "Maja Beskow är nu en certifierad miljöbyggnad" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faktablad om certificat Miljöbyggnad i Silver , 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Maja Beskowskolans är del av ett projekt om klimatneutral ombyggnation

Maja Beskowskolan har varit del i arkiteter Whites projekt om klimatneutral ombyggnation. Klimatberäkning av ombyggnationen av Maja Beskowskolan gjordes som ett verkligt case. Beräkningen visade att återbruk av material och produkter gav lägre klimatpåverkan jämfört med nybyggnad. Även avfallshanteringens klimatpåverkan under ombyggnationen ingick i klimatberäkningen.

Whites rapport "Klimatneutral ombyggnation - WRL 2018:14, 2019-09-17 (pdf) , 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Maja Beskowskola, entréhall.

Maja Beskowskola, entréhall.

Huvudentrén av den nya Maja Beskowskolan

Maja Beskowskolan, huvudentrén

Om byggnaden

Adress: Fridhemsvägen
Fastighetsbeteckning: Läroverket 1
Storlek: Nya skolan omfattas av 24 000 bruttoarea kvadratmeter
Byggnadsår: 1957
Entreprenör: Rekab
Start för om- och tillbyggnad: september 2017
Klart: Hösten 2019

Mer information

Länkar till skolornas webbplatser:

Sidan publicerades www.umea.se/majabeskowskolan