Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Klimatzoner

Staden Umeå ligger i klimatzon 5. Det finns många faktorer som påverkar härdigheten hos en växt. Det kan vara både jordmån, vädersträck och skötsel förutom det geografiska läget. Det svenska zonsystemet är numrerat mellan 1-8 samt en fjällregion. Växter med mycket hög härdighet har höga zonnummer.
Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag