Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Fakta och undersökningar om Umeå

Kartläggning av Umeås konkurrenskraft

På initiativ av Umeå Näringslivsservice har en kartläggning av
aktiebolagen i Umeå genomförts under hösten 2017 av konsultföretaget Bisnode. Rapporten avser perioden 2011-2016 och resultaten visar att Umeås näringsliv fortsatt står sig utmärkt i konkurrenskraft och har god tillväxt i såväl antal anställda som antal företag (du kan även ta del av föregående analys nedan).

Näringslivsanalys Umeå 2011-2016 (ppt)

INSIKT

Insikt är en undersökning gjord av SKL där en enkät skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Resultat Umeå kommun 2017
Resultat Umeå kommun 2015
Resultat Umeå kommun 2013
Resultat Umeå kommun 2011

Kartläggning av IT-branschen i Umeå

Konsultföretaget Grufman Reje, har på initiativ av Umeå Näringslivsservice genomfört en kartläggning av aktiebolagen inom it- och telekombranschen i Umeå. Rapportens resultat visar att konkurrenskraft och tillväxt har utvecklats i olika delbranscher inom IKT under åren 2006–2012.

IKT-rapport Umeå 2006-2012

Analys av avhopp från IT-utbildningar på Umeå universitet

Företagen i Umeå lyfter frågan om att hitta rätt kompetens som deras största tillväxthinder. Därför har Umeå kommun, Umeå universitet och Näringslivet jobbat tillsammans med frågan under minst 7 år. IT-branschen växer starkt i Umeå och därför är kompetensförsörjningsfrågan extra viktig för de företagen. Under 2018 har Umeå universitet och Umeå kommun samfinansierat ett projekt för att ta reda på varför 50% av studenterna på Umeå universitets IT utbildningar hoppar av. Jobbar de redan i IT-branschen eller i någon annan bransch? Vad kan vi gemensamt göra för att fler ska avsluta utbildningen? För att hitta svaren så har Kairos Future anlitats för att ringa till 30 studenter som hoppat av utbildningarna Tekniska datavetenskap (5 år) och Datavetenskap (3 år) och 5 december 2018 hölls ett resultats och diskussions seminarium på Umeå universitet ”Kompetens till IT och Teknikbranschen”.

Analys av avhopp från IT-utbildningar på Umeå universitet 2018

Kartläggning av teknikbranschen i Umeå

Umeå Näringslivsservice har under 2015 genomfört en kartläggning av hur teknikföretagen i Umeå kommun upplever möjligheterna till kompetensförsörjning, idag men även på längre sikt. Kartläggningens resultat visar att branschen främst har behov av att göra ersättningsrekryteringar och att det i princip råder en acceptabel balans mellan behov och utbud av kompetens i regionen.

Kartläggning av teknikbranschen i Umeå

Norrlandsfondens konjunkturbarometer

SCB, på uppdrag av Norrlandsfonden, utför varje år en enkätbaserad undersökning bland 1000 företag i de fem Norrlandslänen.

Konjunkturbarometern 2019
Konjunkturbarometern 2018
Konjunkturbarometern 2017

Trendanalys av näringslivet i Umeåregionen

Umeå kommun och tillväxtalliansen arbetar kontinuerligt med att sätta tillväxtagendan för Umeåregionen. Hur ser trenden ut för Umeåregionens näringsliv? Sweco har under augusti-oktober 2010 haft i uppdrag att genomföra en analys.

ladda ner rapporten (pdf)
Powerpoint om Trendanalysen (ppt)

Arbetsmarknadsanalys av Umeå

Konsultföretaget Bisnode har på initiativ av Umeå Näringslivsservice genomfört en kartläggning av arbetsmarknaden i Umeå kommun. Analysen genomfördes under 2015 och resultaten visar att Umeå har låg arbetslöshet, låg demografisk försörjningskvot och hög utbildningsnivå jämfört med Sverigesnittet.

Arbetsmarknadsanalys av Umeå 2015

Stora jobbstudien

I den stora jobbstudien har analysföretaget Kairos future undersökt arbetslivets framtid, med fokus på hur platsers förutsättningar skiljer sig åt. Studien bygger på flera metoder, bl. a en omfattande trendanalys, en enkät riktad till 10 000 arbetande och studerande svenskar, samt ett experimentseminarium med kunniga personer från olika fält. Umeå kommun är en av det flertal kommuner som varit beställare av rapporten. Huvudrapporten publicerades oktober 2017.

Stora jobbstudien

Mer statistik om Umeå

Umeå kommun har mer statistik sammanställd om Umeå, så som befolkningsmängd, prognoser, byggande, mm.
Umeåstatistik

Umeå har vuxit mer än de flesta städer i Sverige! Med en stadig befolkningsökning, bostadsbyggande och nya företag slår vi oss väl i konkurrensen.

Till vänster finns det rapporter att ladda ner med mer siffror och information om det aktuella läget i Umeå.

Info om INSIKT

Tyck till om hur du upplevt Umeå kommuns myndighetsutövning och servicenivå.

Löpande Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare men även nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Så fungerar det

Umeå - en attraktiv besöksdestination

Besöksnäringen är en stark näring som bidrar till Umeås tillväxt genom att skapa jobb och skatteintäkter. Den bidrar också till en mer upplevelserik plats, till gagn för Umeåbor, inflyttande talang och för övrigt näringsliv.

Filmen är en visualisering av besöksnäringsstatistik som visar på branschens betydelse för tillväxt.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag