Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Nyhetsbrev om Umeås näringsliv

I nyhetsbrevet bjuder vi in till olika mötesplatser och nätverk för samverkan och inspiration. Vi berättar även om Umeå kommuns tjänster och service till det lokala näringslivet. I kommunen finns det många olika verksamheter och nämnder som handlägger och beslutar om ärenden som rör enskilda företag.      

Nyhetsbrevet är ett led i att lyfta fram komunens tjänster till företag samt arbetet med att utveckla dialog med och service till näringslivet. Kom gärna med synpunkter på vad du vill läsa om i nyhetsbrevet.  

Om prenumeration

För att prenumerera så klickar du på länken prenumerera. Den finner du i spalten till höger under rubriken prenumerera. Fyll sedan i dina uppgifter i det länkade prenumerationsformuläret.

Genom att prenumerera godkänner du och ger samtycke till vår hantering av personuppgifter.

Om du vill sluta prenumerera kan du avanmäla dig direkt i nyhetsbrevet, eller genom att kontakta Umeå kommun Näringsliv.

Om GDPR - General Data Protection Regulation

Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation). Den ersätter den svenska personuppgiftslagen. Läs mer om hur Umeå kommun hanterar personuppgifter i relation till nyhetsbrevet och vilka rättigheter du har som registrerad. Det är ovan nämnda hantering som du ger samtycke till genom att prenumerera.

Prenumerera

Vill du prenumerera på Umeå kommun näringslivs nyhetsbrev? Anmäl dig på länken nedan:
Prenumerera

Genom att prenumerera så ger du samtycke till vår hantering av dina personuppgifter. För mer information om hantering av personuppgifter relaterat till Umeå kommun näringslivs nyhetsbrev, läs hantering av personuppgifter.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag