Norra Ålidhemsskolan

Norra Ålidhemsskolan har byggds om till evakueringsskola och samverkanshus. Byggnaden rymmer förskola, grundskola, familjecentral och lokaler för föreningsliv.

Skollokalerna på Norra Ålidhemsskolan används som ersättningslokaler för elever vars skolor och förskolor är under renovering. Totalt finns det rum för fyra förskoleavdelningar med plats för 80 barn och grundskola med plats för 500 elever.

Även familjecentral med barnavårdscentral, mödravårdscentral och öppen förskola i finns i huset. I byggnaden finns ett tillagningskök med kapacitet för 800 portioner. Föreningar kan hyra delar av lokalerna via kommunens lokalbokning.

Flexibla lokaler

Skollokalerna kan användas från förskoleklass till årskurs 9 och innehåller slöjd-, hemkunskaps-, bild-, och NO-salar.

Huset har fått en ny mittpunkt i form av ett inomhustorg med sittplatser, bibliotekskur och stora fönster. En gradäng fungerar som ”häng-plats” till vardags och som läktare vid arrangemang och skolavslutningar. Närheten till musiken ger goda förutsättningar för musikarrangemang av olika slag. Det är även förberett för caféverksamhet på torget.

Hållbara material

I ombyggnationen av Norra Åldihemsskolan har Umeå kommun siktat på att minska energiförbrukningen med 20 procent genom ny takisolering, nya fönster och nytt värme- och ventilationssystem. Byggnaden har även nytt yttertak och nya golv och fönster. Materialen som används vid ombyggnationen är miljövänliga och långsiktigt hållbara.

Byggnadens exteriör är tidstypisk och så mycket som möjligt av den har därför behållits.

Bakgrund Norra Ålidhemsskolan

När skolan byggdes 1978 hette den Ålidhemsskolan och innehöll högstadieskola och stadsdelsbibliotek. För- och grundskolenämnden beslutade 2005 att lägga ned Ålidhemsskolan och i stället bygga ut Kolbäcksskolan (numera Södra Ålidhemsskolan) till en F–9-skola, stadsdelsbibliotek och fritidsgård.

Sedan Södra Ålidhemsskolan stod färdig 2010 har Norra Ålidhemsskolan under största delen av tiden stått tom. 2014 togs beslutet att renovera och bygga om Norra Ålidhemsskolan till ersättningsskola/förskola och samverkanshus.

Mer information

Adress

Humaniststråket 5
karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (hitta.se)

Fastighetsbeteckning

Odontologen 1

Byggnadsår

1978

Byggstart för om- och tillbyggnad

hösten 2014

Byggslut för om- och tillbyggnad

hösten 2016

Kostnad om- och tillbyggnad

omkring 120 miljoner kronor

Sidan publicerades www.umea.se/norraalidhemsskolan