Startsida Umeå kommun

Fördjupad översiktsplan för Ön

Kommunfullmäktige har antagit en fördjupad översiktsplan för Ön. Enligt de politiker som ställde sig bakom planen kommer Ön i framtiden att bli en vacker och attraktiv stadsdel där så många som möjligt kan bo.

Beslutet att bygga bostäder på Ön är historiskt. Under flera decennier har flera generationer politiker i Umeå diskuterat Öns framtid. Ön ska bebyggas i etapper med 2 500 lägenheter på den norra delen och totalt 3 600 lägenheter på hela Ön. Det kommer att ta minst 20 år innan Ön ser ut på det sätt som planen beskriver. Efterfrågan styr hur snabbt bostadsområdena tar form.

Läs mer i Fördjupad översiktsplan för Ön (pdf, 4,6MB)

Nästa skede blir detaljplan

Den fördjupade översiktsplanen utgör grund för den framtida planeringen. Nästa steg är arbetet med en detaljplan och det är i detta skede som områdets utformning avgörs på en mer detaljerad nivå. Bostäder på Ön är en viktig del i kommunens framtidsstrategi enligt de partier som röstade till förmån för den fördjupade översiktsplanen.

Debatt om trafik och miljö

Partierna är i stort sett överens om hur den mellersta och södra delen av Ön ska utformas. Däremot går åsikterna starkt isär i synen på hur många hus och bostäder som ska finnas på Öns norra spets. En stor del av debatten när planen antogs kom att handla om biltrafiken till och från Ön.

Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Rättvisepartiet socialisterna yrkade avslag på planen. Centerpartiet förespråkade en linje med mindre omfattande bebyggelse på Ön, 1 400 enheter istället för 3 600. Röstsiffrorna blev 46 ja, 7 nej, 9 avstår och 3 frånvarande.

Se framtida bebyggelse i 3D

Det finns en virtuell 3D-modell som illustrerar hur framtida bebyggelse på norra delen av Ön skulle kunna se ut enligt den fördjupade översiktsplanen. Du kan se den i din egen dator med hjälp av gratisprogrammet Google Earth.

Ladda ner och titta på 3D-modellen

Skede i översiktsplanprocessen

Översiktsplanen är antagen av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft.

ÖPL-process_lagakraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.