Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Akut hjälp, krishantering

Om du behöver akut hjälp av socialtjänsten, kontakta i första hand din handläggare. I övriga fall, kontakta

Viktiga telefonnummer

Skriv ner, förvara hemma och i plånboken:

112 – SOS alarm, nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

113 13 – SOS alarm, få och lämna information vid olyckor och kriser

114 14 – Polis, vid händelse som inte är akut

1177 – Sjukvård, rådgivning

Trygghetsplatser

Om du som vårdar en anhörig eller närstående får akut behov av avlösning kan du få hjälp på en av kommunens trygghetsplatser.

Sidan publicerades