Äldre, senior

Vi vill här informera dig om vilka möjligheter det finns för dig att leva ett aktivt liv som senior och vilket stöd som finns att få från kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

  • Har du rätt att få bostadstillägg?

    Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du kan ansöka om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar av...
  • Ny lokalinriktning för vård- och omsorgsboende

    Äldrenämnden har beslutat om förändringar av lokaler för vård- och omsorgsboende. Bakgrunden till besluten är det kraftigt försvårade läget för att rekrytera pe...
  • Hitta aktiviteter på Digitala seniortorget

    21 april lanserades Digitala seniortorget. Det är en ny webbaserad tjänst som fungerar som en digital kalender där seniorer kan hitta inspiration och aktivitete...
Sidan publicerades www.umea.se/aldre