Stäng

Vård- och omsorgsboende, särskilt boende

På ett vård- och omsorgsboende ges vård och omsorg dygnet runt utifrån de boendes individuella behov. Målsättningen är att man ska bo kvar i sitt hem så länge det är möjligt men när omvårdnadsbehovet blir för omfattande kan en plats på ett vård- och omsorgsboende bli aktuellt.

Enhet med finsk respektive samisk profil

För dig som önskar bo på en enhet med finsk profil med finskspråkig personal finns den möjligheten på Ersboda vård- och omsorgsboende. På Teg vård- och omsorgsboende finns en enhet med samisk profil. Här ligger fokus på samisk kultur. Meddela vid ansökan om du har önskemål om placering på finsk eller samisk enhet.

Du erbjuds en ledig plats

När du ansökt och beviljats en plats på vård- och omsorgsboende kommer du att erbjudas en lägenhet så snart det finns en ledig. Du kan därför inte välja vilket boende du får plats på.

Att bo på vård- och omsorgsboende

Det finns både privat och kommunalt drivna boenden. På varje boende finns mellan 32 och 100 lägenheter. Om din partner önskar bo tillsammans med dig i lägenheten betalar hen en särskild avgift för medboende.

Sekretess

All personal arbetar under sekretess och har tystnadsplikt. Det innebär att du ska känna dig trygg
med att det som händer och sägs inte förs vidare utan att du har lämnat ditt samtycke.

Sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast

Sjuksköterska finns på varje vård- och omsorgsboende och det finns tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast vid behov. Läkare från hälsocentral gör regelbundna besök.

Mer information

Sidan publicerades