Samisk träffpunkt

För att minska spridningen av coronaviruset hålls samtliga träffpunkter stängda från måndag 16 mars 2020 och så länge situationen kräver det. Detta gäller även all lättgymnastik.

Träffpunkten erbjuder samvaro och aktiviteter inom samisk slöjd, kultur och språk. Du får möjlighet att träffa andra samiska seniorer och daglediga i en samisk miljö. Här upptäcker deltagarna okända släktband och finner sitt ursprung. Aktiviteterna planeras i samråd med deltagarna på träffpunkten.

Ibland byter vi dag och tid för träffpunkten.

Buerie båeteme! Buerest båhtieme! Burist båhtem! Buoris boahtem! Bures boahtin! Väkomna!

Öppettider

Tisdagar klockan 13.00–15.00.

Sidan publicerades