Bild

Kristina Sandgren och Lena Kapstad, två medarbetare som kommer att arbeta på Seniortorget när det öppnar i höst.

Vad är Seniortorget?

Kristina Sandgren och Lena Kapstad är två av medarbetarna som kommer att arbeta på Seniortorget som öppnar i höst. Planen var att öppna under försommaren, men pandemin har gjort att invigningen har flyttats fram. Men, vad är Seniortorget?

– Seniortorget är en lokal som är centralt placerad på Renmarkstorget i Umeå där äldreomsorgen i samverkan med olika aktörer vill inspirera till ett gott seniorliv, berättar Kristina Sandgren.

På Seniortorget kommer man att kunna få guidning kring hur man kan påverka sitt liv som senior så att man kan leva ett gott liv så länge som möjligt.

– I dag finns till exempel en mängd olika tekniska produkter som kan hjälpa oss att behålla vår självständighet, en del av dem kommer att finnas på Seniortorget så att man kan titta på dem och få mer kunskap kring hur de fungerar, berättar Kristina Sandgren.

Inspiration och guidning

Till Seniortorget kommer man att kunna gå när man har en fråga om hur man kan påverka sitt seniorliv eller bara för att förutsättningslöst fylla på med inspiration kring framtiden och livet som senior i Umeå kommun.

– Precis som tidigare kommer man även fortsättningsvis att ta kontakt med handläggarna på Utredning äldre alternativt socialtjänstens mottagningsenhet (090-16 10 02) när man behöver stöd och hjälp från äldreomsorgen. Seniortorget blir en helt ny satsning med fokus på information för att underlätta för fler att leva ett självständigt och gott liv så länge som möjligt, berättar Lena Kapstad.

Föreläsningar och informationsträffar

Seniortorget kommer också att bjuda in till föreläsningar och informationsträffar på olika teman.

– Det kan handla om allt ifrån vilka olika bostadslösningar som finns anpassade för seniorlivet till tips på friskvårds­aktiviteter och information från den senaste forskningen kopplat till seniorlivet, berättar Lena Kapstad.

Frågor och svar om Seniortorget

Vad är syftet med Seniortorget?

– Det långsiktiga målet med Seniortorget är att vi ska kunna inspirera fler blivande seniorer till att göra aktiva val som i förlängningen förbättrar deras förutsättningar att få leva ett gott liv hela livet ut, berättar Kristina Sandgren.

Vem ansvarar för innehållet på Seniortorget?

– Seniortorget drivs av äldreomsorgen i Umeå kommun. Seniortorget är en plats för samverkan inom områden som bidrar till ökad kunskap om livet som senior. Några samverkansparter är Frivilligcentralen, studieförbund, pensionärs­organisationer, Region Västerbotten och Umeå universitet samt flera olika verksamheter inom Umeå kommun. På plats på Seniortorget finns medarbetare från äldreomsorgens enhet för prevention, äldreomsorgens förebyggande enhet, avslutar Kristina.

Mer information

Sidan publicerades