Information och inspiration för dig som senior

På Seniortorget finns information och inspiration som kan berika ditt liv. Du kan få guidning hur du själv kan påverka och planera ditt seniorliv för att du ska kunna leva det liv som du vill. Det kan till exempel handla om kultur och upplevelser, tips för goda vanor, hur kan du förebygga en fallolycka, livsmiljö och bostadsfrågor, anhörigstöd eller att du önskar stöd i äldrefrågor på finska, samiska eller meänkieli. Här visas också olika digitala lösningar som kan hjälpa dig i din vardag.

Samverkan

Seniortorget är en plats för samverkan inom områden som bidrar till ökad kunskap om livet som senior. Samverkar sker bland annat med Frivilligcentralen, studieförbund, pensionärsorganisationer, Region Västerbotten, Umeå universitet samt flera olika verksamheter inom Umeå kommun. Seniortorget drivs av äldreomsorgen i Umeå kommun.

Innehållet kommer att fortsätta utvecklas allt eftersom.