Bild

Genom Passion för livet kan du till exempel inspireras till fysisk aktivitet som passar dig.

Passion för livet - kurs

Passion för livet ger dig som senior kunskap och verktyg för att själv kunna skapa ett hälsosamt liv.

6-10 träffar med olika fokus

Konceptet "Passion för livet" finns på ett flertal orter runt om i Sverige och innebär att en grupp seniorer träffas vid sex till tio tillfällen på så kallade Livscaféer. Under ledning av utbildad handledare samtalar deltagarna om olika hälsoteman. Deltagarna får och ger varandra inspiration till att sedan prova förändringar hemma. Förändringarna och dess resultat ger nya insikter och ökad motivation för att genomföra bestående livsstilsförändringar. Det handlar om att gå från ord till handling för att få bästa möjliga liv hela livet.

De områden som Passion för livet fokuserar på har enligt forskning en direkt påverkan på hälsa och livskvalitet:

 • naturligt åldrande
 • fysisk aktivitet
 • förebygga fall
 • mat och dryck
 • social gemenskap
 • läkemedel

Mer information

Passion för livet ska startas upp i Umeå kommun under 2022. Kontakta Seniortorget för mer information.

En kort film om konceptet Passion för livet:

 • Kontakt

  Seniortorget

  090-16 65 00 seniortorget@umea.se

  Besöksadress

  Renmarkstorget 15

  Postadress

  903 26 Umeå

  Öppettider:
  Måndag, tisdag, torsdag, fredag, klockan 10.00–15.00
  Onsdag, klockan 11.00–15.00

Sidan publicerades