Ersboda vård och omsorgsboende

Att flytta till ett vård- och omsorgsboende

Måndag 29 november informerar Umeå kommuns boendeplacerare om processen vid flytt till vård- och omsorgsboende.

När behovet av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet kan en plats på ett vård- och omsorgsboende bli aktuellt. Att flytta innebär många beslut och praktiska göromål som du behöver ta ställning till.

Boendeplacerarna informerar bland annat om vad vård- och omsorgsboende är, vad som sker när en beviljats boende, processen vid inflytt och kostnader för vård- och omsorgsboende

Föreläsare: Boendeplacerare, Utredning äldre, Umeå kommun
Måndag 29 november 11.00 - 12.00
Seniortorget

Sidan publicerades