Vad behöver äldre för att leva ett självständigt och gott liv?

Andelen äldre i samhället ökar och äldreomsorgen behöver därmed tänka nytt för att kunna erbjuda rätt typ av tjänster i framtiden. Under 2021 arbetar äldreomsorgen med ett projekt som syftar till att ta redan på vad personer över 65 år anser sig behöva för att leva ett självständigt och gott liv samt ta fram, utveckla och testa nya idéer utifrån den input som samlas in.

Projektet arbetar utifrån Innovationsguidens modell för tjänstedesign, en process framtagen för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor.

Intervjuer och workshops

Under våren djupintervjuades seniorer utan insats från äldreomsorgen, seniorer med hemtjänst, seniorer på vård- och omsorgsboende samt deras anhöriga. Dessutom genomfördes två workshops på temat "Hur ser livet ut 2031?", deltagarna där var nyblivna pensionärer. Syftet var att få en bild av hur de tänker sig att deras liv ser ut om tio år utifrån självständighet och livskvalitet.

Utifrån de insikter som framkommit i intervjuer och workshops har ett antal aktiviteter redan införts för att inspirera och informera seniorer gällande ett självständigt och gott seniorliv.

Läs mer om aktiviteterna och prenumerera gärna på nyheter på Seniortorget

Ta fram idéer och testa idéer

Under andra halvan av projektet återstår stegen att välja ut vilka utvecklingsområden som projektet ska fokusera på, för att sedan ta fram idéer och testa dessa idéer på målgruppen och tillsammans komma fram till de allra bästa förbättringsförslagen.

Sidan publicerades