Detta händer efter ansökan

Utredning

Utifrån din ansökan utreder biståndshandläggaren vilket stöd du har rätt till utifrån Socialtjänstlagen. Du får då beskriva din vardag och det du behöver hjälp med. Om det krävs uppgifter från exempelvis läkare eller annan medicinsk personal behöver vi ditt samtycke. Du har rätt att läsa utredningen och göra tillägg innan beslutet tas om vilket stöd du har rätt till.

Du kan överklaga

Om din ansökan avslås helt eller delvis får du alltid ett skriftligt meddelande och information om hur du kan överklaga beslutet som du inte är nöjd med. Överklagan måste vara insänd till äldrenämnden inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Handläggaren gör då en bedömning om ditt beslut ska ändras. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten i Umeå som prövar ärendet. Överklagan är kostnadsfri.

Planering av stöd efter sjukhusvistelse

Om du vårdas på sjukhus och behöver hjälp när du skrivs ut ska sjukvården informera äldreomsorgen om detta. En biståndshandläggare kontaktar då dig och planerar insatserna.

 • Kontakt

  Utredning äldre

  utreder ditt behov av stöd

  090-16 60 10

  Telefontider

  måndag, tisdag, torsdag, fredag, klockan 09.00–10.00

Sidan publicerades