Trygghetsplats för akut avlastning

Kontakta oss om du som vårdar en närstående blir sjuk eller av annan anledning får ett akut behov av avlösning i omvårdnadsarbetet. Det finns trygghetsplatser på Dragonens äldrecenter, Dressyrgatan 5, mittemot Dragonens hälsocentral.

Mediciner, hygienartiklar och klädombyte

Om det är möjligt, se till att din anhörige får med sig en aktuell medicinlista, sina mediciner, hygienartiklar samt klädombyte. Sängkläder och handdukar finns på trygghetsplatsen.

Kontakt

Ring 090-16 10 02 alternativt 112.

På vardagar klockan 8.00-17.00 ringer du till mottagningsenheten på 090-16 10 02 alternativt direkt till handläggaren.

Om behovet uppstår kvällstid, nattetid eller under en helg, ring 112. SOS kontaktar då kommunens socialjour som kan hjälpa dig.

Sidan publicerades