Nyhetsbrev för gode män och förvaltare

I septembers nyhetsbrev kan du läsa om behovet av fler gode män, flera utbildningstillfällen, kostnadsersättning samt tips om skulder och ersättningar.

Innehåll

  • Stort behov av fler gode män
  • Utbildning "Trygga din ekonomiska framtid"
  • Utbildning "Vardagsekonomi"
  • Kostnadsersättning
  • Temakväll om medberoende
  • Tips om skulder och ersättningar
Sidan publicerades