Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Ibland kan orsaken till att man behöver stöd vara att man hamnat i en ekonomiskt besvärlig situation. Då kan du ansöka om försörjningsstöd, även kallat socialbidrag.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd som man ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till de som inte kan försörja sig genom egen inkomst. Stödet är bara utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov, som kostnader för mat, boende med mera.

Läs mer om ekonomiskt biståd på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem får söka försörjningsstöd?

Om dina inkomster inte räcker för att täcka din eller din familjs grundläggande behov och du bor eller vistas i Umeå kommun har du rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen. Hushållets gemensamma inkomster och tillgångar påverkar hur mycket du kan få i försörjningsstöd.

Vi ställer krav

 • Du ska göra vad du kan för att själv försörja dig eller lösa tillfälliga ekonomiska problem. Till exempel måste du vara aktivt arbetssökande om du är arbetslös.
 • Först ska du se över dina tillgångar. Om du har tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier eller fonder ska du i första hand använda dem till din försörjning. Du kan bara få försörjningsstöd om du inte kan tillgodose dina behov på annat sätt.  
 • Du ska tänka på att bilinnehav räknas som en tillgång och att vi kan kräva att du säljer bilen för att du själv ska kunna lösa dina ekonomiska problem.

Vad ingår i försörjningsstödet?

Försörjningsstödet består av dels en riksnorm, kostnader som är någorlunda lika för alla, dels skäliga kostnader utanför riksnormen.

Detta ingår i riksnormen och riksnorm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (socialstyrelsens webbplats)

Telefontid för handläggare av försörjningsstöd

Kontakta din socialsekreterare via växeln: 090-16 10 00. Du kan också kontakta oss genom att ringa mottagnings­enheten.

Måndag, klockan 13.30–14.30
Tisdag, klockan 08.45–09.45
Torsdag, klockan 08.45–09.45
Fredag, klockan 08.45–09.45

 • Kontakt

  Mottagningsenheten

  ger information och rådgivning

  090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

  Besöksadress

  Kungsgatan 71–73

  Postadress

  Box 3045, 903 02 Umeå

  Telefontider

  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besökstider

  Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

Sidan publicerades